MLF00157 Emil Aarestrups Gade Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af snit af middelalderlig voldgrav og vejkiste fra 1700-tallet.

Katrine Kølle Hansen
Ved den arkæologiske forundersøgelse i forbindelse med kloakrenovering i Emil Aarestrups Gade og Nørrevang i Sakskøbing blev der registreret en del af den middelalderlige voldgrav, der har omgivet Sakskøbing samt del af en vejkiste beliggende ved Nørrevangs udmunding i Vestergade.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.