FHM 5279 janus la Cours gade 7

I kælderen til ejendommen blev påtruffet et mindre fundament eller syld bestående af hovedstore sten i et til to skifter. Enkelte af stenene var noget større. Mod syd var to skifter teglsten bevaret. Teglstenene er håndstrøgne men af nyere dato. Fundamentet har en afvigende retning fra stående bygninger og må stamme fra ældre byggeri på grunden.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.