Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01195 Kabel Tjennemarke-Søllested

Stine Jæger Hoff
Forud for etableringen af et elkabel fra transformatorstation i Tjennemarke til en ny vindmøllepark nord for Søllestedgård foretog Museum Lolland-Falster en arkæologisk forundersøgelse af det berørte anlægsareal. Forundersøgelsen resulterede i fundet af i alt 2 lokaliteter med bebyggelsesspor dateret til oldtid. De fundne bebyggelsesspor udgjordes af kogestensgruber, gruber, spredte stolpehuller samt en delvist afdækket hustomt. Hustomten formodes at være et treskibet langhus, som typologisk dateres til bronzealder-jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.