HAM 5234 Solvang VII - Beretning

Pernille Kruse
Samlet beretning for arkæologisk forundersøgelse af 1,2 hektar forud for industriudstykning i 2012 og arkæologisk udgravning af et område på 2400 m2 heraf i 2013. Herved afdækkedes sporene efter en bebyggelse i form af to gårdsanlæg fra henholdsvis ældre romersk jernalder og ældre germansk jernalder. Der undersøgtes to hovedhuse, tre økonomibygninger, et saddeltagshegn samt enkelthegn. Den yngste gård er omgivet af hegn på tre sider. Bebyggelsen er afgrænset mod nord og øst, men fortsætter uden...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.