HEM 4081 Højager_Beretning

H. Rostholm
I maj-juni 2004 har Herning Museum undersøgt 5 huse og 21 kogestensgruber dateret til senneolitikum, ældre og yngre bronzealder og ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.