HAM 5122 Ballekær II - Beretning 2011

Erling Mario Madsen & Per Ethelberg
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for anlæggelse af gasledning mellem Ellund og Egtved. Der blev i alt udgravet 1400 m2. Ved udgravningen blev der fundet et gårdsanlæg i minimum 2 faser. Ialt 8 hustomter kunne udskilles, heriblandt to ø/v-vendte tværremshuse, hvoraf ét har udskud, dele af et tværremshus, dele af to andre huse, samt ialt fire staklader. Gårdsanlægget er dateret til middelalderen (1000 e.Kr. - 1536 e.kr.)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.