TAK 1555 Beretning for forundersøgelse

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen & Maria Lisette Jacobsen
Forud for udstykningen af et grønt område syd for Alberslund politistation blev der udført en forundersøgelse af et areal på ca. 18.200 m2. Der fremkom en enkelt treskibet konstruktion og en grube med keramik, dateret til yngre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.