Langballe forundersøgelse

Frauke Witte
Arkæologisk prøvegravning af 7500 m2 forud for boligudstykning. Den overpløjede gravhøj sb 31 blev nøjagtig lokaliseret. Herudover fremkom ingen anlægsspor af betydelig karakter. Gravhøjen er efterfølgende tilført jordmasser af grundejeren og ligger idag som en markant højning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.