HAM 5130 Lundsbæk - Beretning

Katrine Riis
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for etablering af naturgasledningen Ellund - Egtved fandtes mellem km 58.1 - 58.2 ialt 10 hustomter fra ældre til yngre romersk jernalder. Et felt på 1200 m2 blev afdækket inden for gastraceet. Heri totaludgravedes 6 huse, hvorimod fire huse fortsatte uden for traceet. Bebyggelsen er afgrænset mod nord og syd, men fortsætter mod øst og vest.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.