OBM9100_etape 2 Beretning

S. Klitgaard & M.B. Henriksen
Ved forundersøgelsen blev der påtruffet spredte stolpehuller, som ikke kunne tilknyttes en bebyggelsesmæssig sammenhæng, samt spredte gruber fra førromersk jernalder. Det vurderes at arealet ikke rummer væsentlige fortidsminder og det kunne omgående frigives til anlægsarbejde.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.