MKH 1843 Dalby Mølle - Beretning (nordfelt)

Per Ethelberg, Mads Leen Jensen & Mette Nissen
Beretning over arkæologisk udgravning (nordfelt). Af et område på 4200 m2 med arkæologiske levn blev de vestligste 2700 m2 friholdt for anlægsaktivitet, hvorimod 1500 m2 blev udgravet forud for anlæg af et regnvandsbassin: Herved fremkom dele af et gårdsanlæg med omgivende saddeltagshegn fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder. Herudover fremkom bopladsgruber fra yngre bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.