HAM4704_Vollerup_Beretning

Erling Mario Madsen, Gunvor Christiansen, Lisbeth Christensen & Mette Nissen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2008 af et i alt 1735 m2 stort område. Undersøgelsen foregik i to etaper. Ved undersøgelsen afdækkedes dele at et bopladsområde samt aktivitetsområder, herved fremkom i alt 159 udgravede arkæologiske fyldskifter dækkende over gruber og stolpehuller. Dette antal anlægsregistreringer kunne groft set opløses til fund af i alt et treskibet langhus med buede langvægge, fra yngre germansk jernalder. Der fandtes også et antal gruber, hvoraf to er dateret vha....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.