MLF00479 Ellebækgård IV - Beretning for arkæologisk udgravning af bosættelsesspor fra neolitikum-jernalder

Stine Jæger Hoff
På et ca. 8.500 m2 stort areal blev der registreret bosættelsesspor i form af et treskibet langhus, flere kulturlag, brønde, fundrige gruber, to nedsatte lerkar samt mere spredtliggende gruber og stolpehuller. Størstedelen af bosættelsessporene formodes at være dateret til neolitikum og bronzealder, mens de nedsatte kar og langhuset formodes at tilhøre jernalderen. De neolitiske bosættelsesspor udgør kun en lille del af et meget stort kompleks bestående af både almindelige bebyggelsesspor såsom huse, affaldsdeponeringer, udsmid og...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.