HAM4601 Flovt Strand - Beretning

Lene Heidemann Lutz
Beretning: Ved den arkæologisk forundersøgelse maj-juni 2006 var der påtruffet stolper fra to bygninger, der i første omgang vurderedes til at stamme fra et gårdsanlæg fra middelalder. I forbindelse med udgravningen juli 2006 revideredes denne tolkning, idet der er tale om en lokalitet fra ca. 1000 f.Kr. (C14-datering og hustypologi). Udgravningsfelt I: Gårdsanlæg med trapezformet treskibet hus, to små økonomibygninger eller samt en del af yderligere én - formentlig treskibet - bygning. Lertagningsgrube og kogestensgrube....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.