HAM 1112 Syvsig - Beretning 2011

Silke Eisenschmidt
Beretning over udgravning 2011: Udbygningen af naturgasledningen, med en parallelledning til den eksisterende ledning, gav i 2011 anledning til at fortsætte udgravningen fra 1980. Herved afdækkedes, i et 3200 m2 stort udgravningsfelt, yderligere langhuse, grubehuse, hegn samt gruber og smedegruber hørende til de to bebyggelser. Bebyggelsesbilledet er dermed kompletteret væsentligt: Afdækket er således dele af en flerfaset bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid. Den bestod af ca otte gårdsanlæg fra fra yngre romersk/ældre germansk jernalder...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.