OBM6124

Mogens Bo Henriksen & Maria Lauridsen
Beretning for forundersøgelsen af et 2 Ha stort areal forud for anlæggelsen af en ny grusgrav ved Solevad Enggård. Undersøgelsen afdækkede spredte aktivitetsspor fra perioden yngrebronzealder - ældre jernalder, herunder en del kogestensgruber og spredte stolpehuller.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.