HEM 3315 Skovby Syd_Beretning

Herning Kommune & H. Rostholm
I forbindelse med anlægning af plantebælte foretog Herning Museum i december 1994 undersøgelser af 10 fyldskifter. Der blev i alt afdækket ca. 2000m2 hvorpå der blev undersøgt 2 stolpehuller, 4 fyldskifter og 4 gruber. Der blev ikke fundet oldsager, kun i to var der trækulsrester og heraf blev der udtaget en enkelt jordprøve.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.