HAM4605_Urnehoved_Etape2_Beretning

Ingo Lütjens
Beretning over en arkæologisk udgravning i 2007. Ved udgravning undersøgtes et aktivitetsområde med gruber fra yngre førromersk jernalder. Der blev hverken påvist hustomter eller hegnsforløb på lokaliteten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.