Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Øster Løgum Kirke 1996

B. Als Hansen
Besøg i kirken 4/6 1996, hvor trægulvet i skibets østende var fjernes og igen 4/7, hvor trægulvet i koret var optaget. Begge steder lå der løs sand helt op under gulvbrædderne, så strøerne var dækket. Man ønskede en beskeden afgravning af sandfylden for at skaffe plads til de nye gulve.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.