HEM 3578 Lægdsgård_Beretning 1999-2000

H. Rostholm
I forbindelse med anlæggelsen af Herning-Bording-motorvejen gennem et større bakkedrag, Hesselbjerg syd for Ikast, foretog Herning Museum i perioderne 16.-31. marts 1999 og 28. juli - 29. august 2000 prøvegravning og udgravning. Ved udgravningerne fremkom i alt 19 gruber, 12 dybe anlæg, 1 trækulsmile, 31 kogestensgruber, 25 ikke nærmere definerede fyldskifter, 11 moderne fyldskifter/grusgrave og 25 stolpehuller uden system. Keramik ornamenteret med to-snoet snor, samt flintredskaber fra enkeltgravskulturen. Cirka halvdelen af gruberne var uden daterende...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.