HAM 4765 Møllested Bro IV - Beretning

Jørgen Holm
Beretning: Forud for etablering af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg blev ved Møllested Bro undersøgt en lille lokalitet fra ældre stenalder. Hovedparten af fundmaterialet peger mod Maglemosekulturen. Der synes ikke at være tale om en egentlig boplads, men snarere en specialboplads, hvor hovedvægten har været lagt på flinthugning og fremstilling af redskaber, som herefter er blevet taget med på den videre færd. Der er endvidere på pladsen et lille indslag af Ertebøllekultur primært i form...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.