HEM 3563 Grarup IV_Beretning

Herning Museum foretog i forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen omkring Brande, en undersøgelse af en enkeltgravshøj der ville blive berørt. Der er i sognebeskrivelsen registreret 5 høje i området, Sb.-numrene 130, 131, 132, 134 og 135, hvoraf de 4 førstnævnte er overpløjede. Ved rekognoscering på stedet blev der yderligere registreret 5 forhøjninger i terrænet, der kunne være gravhøje. Derfor foretog Herning Museum en prøvegravning og udgravning af området i perioden fra den 11/12 - 1998...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.