SJM 432 - beretning for slutundersøgelse

Troels Bo Jensen
Slutundersøgelse af 10.200 m2 erhvervsgrund, med udgravning af et midtsulehus med forsænkning i østdelen (neolitikum – formodentlig senneolitikum), et midtsulehus med rette gavle (neolitikum), et uregelmæssigt to eller treskibet langhus (oldtid - neolitikum / bronzealder), tre grave – formodentligt alle fra overpløjede høje (Neolitikum) og en stolpe / pælerække i to faser samt et hegnsforløb. Alle huskonstruktioner er indtil videre dateret ud fra hustypologi og fundmaterialet. Der er indsamlet prøver til naturvidenskabelige analyser og dateringer,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.