FHM 5335 Højbænget, Beder

C. Skriver, L.K. Larsen & Peter Winther Lundby
Beretning for prøvegravning af et 2,1 ha stort areal, hvor der i den østligste del af arealet blev fundet forskellige spor efter en bebyggelse, som umiddelbart daterer sig til den tidligste jernalder (500 til 200 f.Kr. fødsel). Sporene var forskellige gruber, rodvæltere og aflejringer i to vådområder. I alle disse anlæg og aflejringer blev der fundet potteskår fra datidens keramiske service, og disse giver den ovenfor omtalte datering. I den vestlige del af arealet (den...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.