HEM 3732 Nøvlingholm II

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 3.-5. november 1999 undersøgelser forud for anlæg af landevejen Nøvling-Tjørring. I den forbindelse undersøgte bopladsspor over en 100meter lang strækning øst for Nøvlingholm I. Her fremkom fund af 2 langhuse og 1 kogestensgrube. Ud fra huskonstruktionen og de få skår dateres husene til yngre romersk jernalder. I alt afdækket 3.735kvadratmeter.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.