VSM 10041 Beretning

Mikkel Kieldsen
Forud for etablering af elkabel (Skagerrak 4) blev muldafrømning af et 6-7 m bredt tracé overvåget af arkæologer fra Viborg Museum. På en strækning over ca. 500 m fandtes enkelte stolpehuller, ild-/kogegruber og fyldskifter. Der kunne ikke med sikkerhed udskilles konstruktioner og der blev ikke gjort fund. Derfor kan der kun gives en bred datering fra yngre stenalder til ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.