Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Skellerup kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
I forbindelse med etablering af en brønd, nedgravning af rør over kirkegården og udskiftning af eksisterende pumpe i kælder undersøgtes detaljer ved nedgang til kælder på skibets nordside. Ligeledes registreredes detaljer i forbindelse med gravning ved kirkegårdens norddige.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.