FHM 5293 DNU etape 2, omr.3. beretning

Per Mandrup Christensen
I forbindelse med undersøgelsen blev der lokaliseret 22 treskibede langhuse, 4 staklader, pyrotekniske anlæg, brønde, gruber samt områder med kulturlag. Keramikken fra anlæggene daterer sig fra overgangen yngre bronzealder-tidlig førromersk jernalder og frem til Kr.f. Desuden findes der i området med jernalderanlæggene spredte neolitiske anlæg, som dateres til Tragtbægerkulturen, heriblandt et muligt to-skibet langhus. Desuden blev der i et mindre felt udelukkende registreret neolitiske kulturlag med MNA5/østjysk Grubekeramisk kultur i form af skaftungepilespidser, flinthugningspladser samt...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.