Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Mørke kirke 2013

Stine A. Højbjerg & Hans Mikkelsen
Udgravning af 8 huller ca. 35 cm dybe til fundering af nyt pulpitur viser, at der har været et ældre teglgulv i tårnrummet. Stenene herfra synes at have samme dimensioner som stenene i skibets nuværende teglgulv
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.