TAK1588

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen & Susan Pallesen
Udgravning af et 635 m2 stort areal med fund af en enkelt konstruktion i form af et treskibet langhus, der dateres til 5.-6. årh. e.Kr.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.