Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hørdum kirke 2013

Hans Mikkelsen
Ved udgravning til dræn rundt om Hørdum Kirke blev påvist formodet placering af det oprindelige vestre kirkedige, ca. 9 meter vest for tårnet
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.