SJM 633 - beretning for mindre forundersøgelse

Troels Bo Jensen
Mindre forundersøgelse med fund af tre kogestensgruber, hvoraf én indeholdt keramik fra sen EGK, en kogegrube/mulig rest af jernudvindingsovn typologisk dateret til mulig JA, et ikke daterbart dybt stenfyldt anlæg – muligvis en sivebrønd, samt flere jordgravede anlæg af besættelsestiden. De fundne anlæg blev undersøgt som del af forundersøgelsen. Intensiv forundesøgelse viste ikke spor af yderligere fortidsminder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.