Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Sjørring Kirke 2009.

Hans Mikkelsen
Et gennembrud af østdiget på Sjørring Kirkegård viser, at diget er ca. 3 meter bredt og er opbygget af en inder- og ydermur af store sten, op til 1 meter store. Mellem de to rækker af store sten var fyldt en masse småsten, 10-15 cm – især i diges nederste 2/3. Den øverste 1/3 bestod af muld.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.