Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hellevad Kirke 2015/2016

H. Rensbro & Hans Mikkelsen
I forbindelse med en omfattende renovering af Hellevad Kirkes tagværk blev der i alt taget 104 dendrokronologiske prøver. Taget var flere steder meget medtaget af råd. Diget på kirkegården blev desuden også undersøgt, hvoraf der ikke fandtes noget af arkæologisk interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.