Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Føns kirkegård 2010

Hans Mikkelsen
Kirkegårdens øst- og norddige placeres på deres oprindelige placering, mens vestdiget er rykket flere meter mod vest i forhold til det oprindelige. Kirkegårdens syddige placeres lidt nordligere end det oprindelige, der ikke havde afsat sig spor, og som derfor må have været placeret i muldjord. Gravsten fra 1711 blev fundet i vestdiget, og den opstilles nu ved kirken
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.