Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Snejbjerg kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
Søndre kirkegårdsmur ved Snejbjerg Kirke er på indersiden præget af revner og sætninger. Ved en mindre forundersøgelse konstateredes en meget stabil række af bundsten, hvorfor en total renovering næppe er nødvendig. Der blev ikke registreret noget af arkæologisk interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.