Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Føvling kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
Omsætning af dele af østdiget. Ved hjælp af 2 kobbertråde påvises tre steder på kirkegården, hvor det oprindelige østdige formodes at have stået.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.