Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Bislev kirkegård 2012

Henriette Rensbro
På 70 m2 i kirkegården sydvest-hjørne blev fundet ca. 20 udaterede grave. I stikprøver var ingen skeletter. Der var ikke spor efter bebyggelse og ingen genstande.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.