Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelser i Ajstrup kirke 2013

Hans Mikkelsen
Nuværende niveau på kirkens sydside svarer til overkant af sydmurens sokkel. Den bestod af fire skifter teglsten, af format som munkesten i munkeforbandt. Selve muren var i krydsforbandt – altså yngre mur eller skalmur. Mellem sokkel og fundament af natursten fandtes to skifter af meget hårdt- og sortbrændte teglsten af format som munkesten. Soklen blev kun registreret på skibets sydside
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.