Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kristrup kirke 2013

Hans Mikkelsen
Udgravning ved nordsiden af Kristrup Kirke, hvor der skal anlægges en rampe til transport med rollator, kørestole mv. Terrænet hælder meget væk fra kirken. I selve traceet afgraves ca. 75 cm fra terræn. Tæt ved sakristi blev konstateret undergrund og aftegning af to nedlagte gravsteder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.