Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vinkel kirke 2013

Hans Mikkelsen
Ved udgravning i midtergangen i Vinkel Kirke registreredes en tunnel, opmuret i teglsten af normal størrelse. Nedgangen befinder sig ca. 8 meter vest for forhøjelsen mellem skib og kor, og den er dækket af midtergangens nye gulv. Tunellen er ikke erkendt tidligere og den formodes at være fra o. 1910.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.