Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelser i Beder kirke 2012

Henriette Rensbro & Stine A. Højbjerg
Ved genåbningen af tårnets vestdør kunne det konstateres, at der var et velbevaret fladbuet stik bag tilmuringen. Hvornår døren blev sløjfet vides ikke, men tilmuringen er blevet kalket adskillige gange inden en eltavle blev sat op i 1970’erne. I hullerne til pulpiturets fundamenter blev observeret spor efter et teglgulv i et sættelag af gul sand.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.