Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Eskilstrup kirkegård 2012

Niels Bonde, Orla Hylleberg Eriksen & Henriette Rensbro
Under udgravning til nye varmeledninger på Eskilstrup kirkegård fremkom fundamentet af kirken under indgangen til kirken i våbenhuset. I grøften der gravedes på kirkegården erkendtes intet af arkæologisk interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.