SJM 396 Beretning for forundersøgelse

Michael Alrø Jensen & Maria Knudsen
I forundersøgelsen fandtes rester af to, velbevarede huse, som ud fra deres typologi formentlig kan dateres til tidlig førromersk jernalder. Desuden fandtes en større grube med keramik fra samme periode samt enkelte øvrige anlæg, som ikke umiddelbart kunne tilknyttes nogen konstruktioner. Udover dette var området stort set rent for anlæg fra oldtiden.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.