Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Balslev kirke 2008

Hans Mikkelsen & Niels Engberg
To udgravninger, begge på 180x50x35 cm, blev udført i korets syd- og nordside. Sydsiden indeholdt en konstruktion opbygget af utildannede natursten og teglsten. Der er tale om en spinkel konstruktion, men opbygning og placering kunne tyde på en kiste eller måske nærmere en krypt – i begge tilfælde antagelig til et barn. Stensamlingen kunne følges til mindst 70 cm under nuværende gulv. Nordsiden viste opbygning af sand- og stenlag, hvori lå dele fra en kassemur.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.