Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Ensted kirkegård 2013

&
I forbindelse med opførsel af ny sognegård i kirkegårdens sydvest hjørne gravedes der to Ø-V-orienterede grøfter. Der fandtes en grøft, som ikke kan funktionsbestemmes nærmere samt spor efter en gammel kro fra 1800-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.