Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse af Gislev kirke 2008

Henriette Rensbro & Hans Mikkelsen
Der blev ikke ved prøveboringerne fundet efter spor af bemærkelsesværdige konstruktioner eller aktiviteter fra ældre tider. Kun i boring nr. 3 ved korets nordøst hjørne var en grav. I de tre øvrige boringer var overfladen af undergrunden (d.v.s. urørte istidslag) ca. 80 cm under nuv. jordoverflade. De typiske arkæologiske spor omkring en kirke er ofte grøfter og stolpehuller, som kun ses i undergrundens overflade. Sådanne spor kan ikke ses ved prøveboringer.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.