HAM 4787 Egelund I - Beretning

Lisbeth Christensen
Beretning over udgravning i 2008 forud for industriudstykning på matr 284 Rise Hjarup, Rise Sogn . I alt 4000 m2 blev ved undersøgelsen afdækket. Herved blev påvist to treskibede langhuse fra yngre bronzealder/ældre jernalder (ca. 700-500 f.Kr), samt et kogestensgrubefelt med ialt 33 kogestensgruber fra yngre bronzealder (900-800 f. Kr.)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.