HEM 3737 Borup sb. 354_Beretning

Museum Midtjylland
Herning Museum foretog i perioden den 22. november til 3. december 1999 undersøgelser på område for anlæg af et råstofområde ved Brande. På denne mark kendtes der til 4 overpløjede høje, sb. 38-41. Herud over fandtes andre gravanlæg, som ikke erkendtes som gravhøje, men først fandtes ved afdækning af overjorden. En af dem er sb. 354, der registreredes som et gravanlæg med to grave, samt 5 stolpehuller uden system uden for højens oprindelige udstrækning. I...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.