FHM5432 Robert Fultonsvej, Skejby_beretning

H. Skousen
Undersøgelse af et anlægsareal på ca. 2,2 ha udlagt til regnvandsbassin. Der er arkæologisk afdækket godt 0,5 ha med omfattende aktivitetsspor fra tragtbægerkulturen beliggende, på hvad der kan karakteriseres som et lavt næs, der delvist grænses af Egåen med udløb i den forhistoriske Egåfjord. Terrænnet danner her naturligt overgangssted ved Gråmølle bro. Der blev ved udgravningen undersøgt offergrube og aktivitetsgrube fra MNV. Fundene suppleres af løsfundne tyknakkede økser - heraf to brændte. Samme datering knytter...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.